PALVELUPISTETTÄ TULEE KEHITTÄÄ, EI SIIRTÄÄ

03.04.2018

Punkaharjun Demarit kantavat huolta alueen palvelupisteen siirto suunnitelmista Punkaharjun kirjaston tiloihin.

Kaupungin palvelupisteen sijainti on alueen asukkaille kunnanvirastosta jäljelle jäänyt asiointipalvelu kuntaliitoksen jälkeen.

Tällä hetkellä sijainti on keskeinen ja kulku esteetön, joka on asiakkaille erittäin tärkeää. Kirjasto johon palvelupiste on tarkoituksena siirtää, sijaitsee reilun kävelymatkan päässä keskustasta. Kulkureitti kirjastolle ei ole esteetön ja asioiden hoito vaikeutuu huonosti liikkuville ja iäkkäämmille kuntalaisille. Heidän täytyy mennä kirjastolle käyttäen kuljetuspalveluita, ellei omaa autoa ole käytössä. Palvelukyydeissä tulevien haja-asutusalueen asukkaitten kohdalla tulee siirrosta myöskin ongelmia, sillä aikamäärä asioinnille on rajattua ja kävelymatka kirjastolle vie aikaa.

Demarit pitävät tärkeänä, että palvelupisteen tarjontaa tulisi kehittää monimuotoisemmaksi ja saada näin pisteelle enemmän käyttöä. Alueen asukaspohja on vanhusvoittoista, joten heidän asiointiin ja neuvontaan voisi tuoda enemmän tarjontaa. Demareiden näkemys on, että aina ei pidä lopettaa taikka siirtää palveluita, vaan kehittää ja luoda uusia tapoja palveluiden tuottamiseen. Palveluiden kehittämisellä ja uusien käytäntöjen luomisella voidaan saada säästöjä, menojen kasvun sijaan.

Kirjastonhoitajan työturvallisuuden järjestäminen nähdään kuitenkin tärkeänä ja se voitaisiin toteuttaa toisen henkilön lisäämisellä kirjastolle. Kirjaston aukioloaikaa voitaisiin silloin laajentaa, jolloin asiakkaiden palvelut paranisivat. Kirjaston aukioloa on supistettu ja tällä on iso vaikutus lainaajien määrään, demarit toteavat kannanottonsa lopuksi.

03.04.2018PALVELUPISTETTÄ TULEE KEHITTÄÄ, EI SIIRTÄÄ
06.05.2017Kymäläinen: Jokaisella oikeus työhön ? hallitus unohtanut Savonlinnan kompensaatiot