http://addthis.com/
Share |

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue -Finlands Socialdemokratiska Partir.p.

sdp_logo_lores.jpg

SDP on koko maan kattava 40 000 jäsenen puolue. Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike.

Sosialidemokraattinen liike on kansanvallan liike. Me haluamme kehittää suomalaista yhteiskuntaa kansalaisyhteiskunnaksi, jossa päätöksenteko perustuu kansalaisten herkkään kuulemiseen, tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Valta puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueen toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvo.

SDP on perustettu vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen nimellä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1903 Forssassa pidetyn puoluekokouksen jälkeen.

Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike. Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

Jäsenistö

SDP:llä on jäseniä n. 50 000, joista naisia on n. 40 prosenttia. Jäsenet kuuluvat puolueosastoihin, jotka muodostavat kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt vaalipiireittäin.

Puolueosaston ja samalla SDP:n jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen arvoperustan. Voit myös rekisteröityä SDP:n kannattajaksi.

Päätöksenteko

Jäsenet
Valta SDP:ssä kuuluu jäsenistölle, jota yhdistää vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö.

Puoluekokous
SDP:n ylintä päätäntävaltaa käyttää joka kolmas vuosi pidettävä puoluekokous. Kokouksen 500 kokousedustajaa valitaan demokraattisesti jäsenten keskuudesta.

Puoluevaltuusto
Puoluevaltuustoon kuuluvat varsinaisen puoluekokouksen erikseen valitsema puheenjohtaja sekä varsinaisen puoluekokouksen valitsemat 60 jäsentä, joista vähintään 40 % tulee olla miehiä ja 40 % naisia.

Puoluehallitus
SDP:n käytännön poliittisen toiminnan johtoelimenä on kahdesti kuussa kokoontuva puoluehallitus. Puoluehallituksen kokouksiin osallistuvat muun muassa puolueen hallituksessa ollessa kaikki SDP:n ministerit. Puheenjohtajana on Sanna Marin.

SDP:llä on 40 kansanedustajaa.

Euroopan parlamentissa SDP:llä on kaksi Suomen 14 edustajasta.