EI TOIMINNASSA OLEVIEN SOTE-KIINTEISTÖJEN MYYNNILLE!

27.11.2017

Savonlinnan demareiden kunnallisjärjestön syyskokous otti kantaa sote-palvelukiinteistöjen myyntiaikeista yksityisille toimijoille. Sote- ja maakuntauudistuksen tuoma epävarmuus näkyy  kokouksen mielestä voimakkaana yhteiskunnallisena ongelmana, jota on vaikea hallita.

Yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat valtaavat kuntien omistamia kiinteistöjä ostamalla niitä itselleen. Joissakin myyntitilanteissa on tullut esille, että ostajataho on jopa valmis purkamaan  aikaisemman kiinteistön ja rakentamaan tilalle uuden.                                                                                  

Innokkuus yksityisten palvelutuottajien kuntien omistamien kiinteistöjen ostoon ihmetyttää Savonlinnan demareita. Kiinteistöistä luopuminen saattaa olla virhearviointi. Demarit eivät ole halukkaita luopumaan verovaroilla rakennetuista ja saneeratuista palvelutuotannossa olevista tiloista, joita tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan. Palveluiden yksityistämiselle ei Savonlinnassa ole kokouksen kannanoton mukaan tarvetta.

                                                                                                                                                                                             

Itä-Savon sairaanhoitopiirillä sote-tuotannossa olevien kiinteistöjen henkilöstölle on myyntiaikeista tullut epävarmuutta omien työpaikkojen säilymisestä julkisella toimijalla. Se, myydäänkö oikeudet palveluiden tuottamiseen kiinteistöjen myyntien yhteydessä, on yksi epävarmuutta aiheuttava seikka. Jatkuvasta muutoksesta johtuvia ongelmia tulisi päättäjien arvioida tarkemmin ja olla niitä ennemminkin ehkäisemässä, eikä lisäämässä, demarit painottavat.

Sote- ja maakuntauudistus on sekavuudellaan luonut markkinat, joita yksityiset toimijat ovat häikäilemättä hyödyntämässä. Uudistuksen sekava valmistelu on tuonut yhteiskunnallista epätietoisuutta tulevasta. Me tarvitsemme jatkossa myös julkisesti tuotettavia sote-palveluita, joten meidän ei tule luopua kiinteistöistä ilman perusteellisia selvityksiä palvelutuottajan Itä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa.

 

03.04.2018PALVELUPISTETTÄ TULEE KEHITTÄÄ, EI SIIRTÄÄ
27.11.2017EI TOIMINNASSA OLEVIEN SOTE-KIINTEISTÖJEN MYYNNILLE!
06.05.2017Kymäläinen: Jokaisella oikeus työhön ? hallitus unohtanut Savonlinnan kompensaatiot
12.10.2016Laine: Kansan kannattaa omistaa sähkölaitokset - lainaakin se saa lähes nollakorolla